Otkrijte moć Analitike ljudi u transformaciji ljudskih resursa

Analitika ljudi

Znate da je donošenje odluka u vezi sa ljudima izuzetno teško. Potrebna vam je Analitika ljudi da biste otkrili važne veze i obrasce u HR podacima koji vode do boljih odluka o radnoj snazi.

Slogan

Izazovi sa kojima se suočava Analitika ljudi

Naš model menja način na koji se vrši selekcija, kako se meri performans, kako se planira kompenzacija ili mapira rast i kako se učenjem i zadržavanjem može bolje upravljati. Prikupljamo podatke, stvaramo modele i računamo sa statističkim modeliranjem na velikim uzorcima kako bismo otkrili trendove i razloge putem stvarnih brojeva i činjenica.

Kako vam pomažemo

Naš koncept je međunarodno dokazan proces koji stvara direktnu vezu sa strateškim potrebama kompanije razvijanjem različitih talenata prema budućim potrebama sposobnosti talenta. Prevodi strategiju u ljude koji pružaju dugoročni i validan pogled na vaše talente.

Program je napravljen modularno kako bi se najbolje uklapao u specifične organizacione potrebe. Metodologija je zasnovana na našim najboljim praksama u razvoju talenata i liderstva i počiva na znanju sticanom decenijama.

Omogućite da HR digitalna transformacija funkcioniše kroz Analitiku ljudi!
Kontaktirajte nas

Naša prediktivna Analitika ljudi zasnovana je na paradigmama za pružanje praktičnih preporuka koje omogućavaju strateško planiranje i procese izvršenja kroz primenu statistike i drugih tehnika u tumačenju podataka.

Kako analitika ljudi transformiše HR?

Transformše šta je HR i na koji način funkcioniše

Transformiše HR biznis interakcije

Transformiše kvalitet uvida

Moduli Analitike ljudi

Link selection to business

Identify what candidate attributes are proven to produce quality hires, and focus on criteria that drive business

Align skills to business

People analytics is the key to discover what skills, roles and competencies your organization needs

Enhance performance

Discover the main drivers of top performance and build them into your talent management processes

Tackle turnover problems

Identify employees at risk of parting, and prevent top talent from leaving

Zašto Assesment Systems?

  • Primenjujemo međunarodne standarde kvaliteta
  • Angažujemo međunarodne stručnjake za podatke
  • Koristimo međunarodne standarde u industriji
  • Koristimo 3D modele za performanse
  • Koristimo prediktivnu analitiku zasnovanu na paradigmama, a ne na veštačkoj inteligenciji
  • Otkrivamo vrhunske kriterijume bitne za performans
  • Imamo 20 godina iskustva u identifikovanju izvora uspeha