Digitalizace

Zákaznický portál a digitalizace procesů péče o zákazníky

Společnost si dala za cíl maximálně digitalizovat svoje služby a procesy s nimi spojené.

Slogan

V rámci svých služeb poskytovaných zákazníkům používáme různé psychodiagnostické nástroje, které pochází buď od externích dodavatelů nebo jsou výsledkem vlastního vývoje, každý však funguje v jiném aplikačním prostředí a na jiném IS/IT základě. Objednávání diagnostiky a distribuci samotných výsledných zpráv zajišťují naši zaměstnanci ručně, přičemž se musí přihlašovat do různých systémů. Chceme spojit všechny nástroje pod jednu střechu a umožnit zákazníkům, aby si služby objednávali sami online.

Předmětem projektu je vytvoření Zákaznického portálu, který bude zajišťovat tyto funkce

  • Objednávání jednotlivých nástrojů a služeb plně online
  • Integrace nástrojů různých dodavatelů do jednoho systému a zároveň posílení kybernetické bezpečnosti
  • Bezpečné uložení výsledných zpráv – odpadne dosavadní posílání citlivých dat emailem, zprávy budou přístupné jen oprávněným uživatelům
  • Přístup zákazníků ke svým projektům – umožní přidávat účastníky, sledovat plnění projektu, nastavit milníky a posloupnost aktivit
  • Emailový systém zajišťující komunikaci s účastníky (výzvy k vyplnění, upomínky apod.)
  • Sběr dat a zpracování datových analytik
  • Možnost integrace s HR systémem zákazníka, např. SAP HR module
  • Přístup do Zákaznického portálu z počítače i mobilních zařízení

Tomuto projektu je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.