Ovlašćeni distributer Hogana

Hogan procene

Postoje dva ključa za uspeh u poslu: novac i ljudi. Hogan koristi nauku o proceni ličnosti da vam pomogne da zaposlite prave ljude, razvijete talentovane zaposlene, izgradite sjajne lidere i utičete na krajnji rezultat.

43
jezika
>2miliona
online procena sprovedenih širom sveta
>700
validacijskih studija
>400
poslova i grupa poslova

Predviđamo učinak

Assessment Systems International je ovlašćeni distributer Hogan Assessment Systems.

1

Personalizovane povratne informacije

Naših 60+ psihologa konsultanata nudi personalizovane povratne informacije na osnovu vašeg Hogan izveštaja.

2

Prilagođena metrika

Nudimo prilagođene metrike za kompetencije i potrebe vaše kompanije.

3

Sertifikujte se

Uz Hogan sertifikaciju možete postati stručnjak za tumačenje testova i izveštaja. Dodatne informacije pronađite ovde.

Hogan procene

HOGAN INVENTAR LIČNOSTI

SVETLA STRANA

DA LI ĆETE MOĆI DA OBAVLJATE POSAO?

7 skala Hogan inventara ličnosti predviđaju uspešnost na poslu mereći svakodnevne osobine ličnosti.

HPI je kreiran specifično za potrebe biznis zajednice. Meri osobine ličnosti potrebne za uspeh u karijeri, odnosima, obrazovanju i životu.

Bez obzira da li implementirate proces procene u okviru organizacije ili radite na razvoju menadžmenta, HPI izveštaji vam mogu pomoći da identifikujete osnovne faktore koji razlikuju ličnosti i određuju nivo uspeha u karijeri.

STABILNOST
sigurnost u sebe, samopouzdanje, pribranost pod pritiskom
AMBICIJA
inicijativa, takmičarski duh, želja za liderskim ulogama
DRUŠTVENOST
ekstraverzija, potreba za socijalnim interakcijama
INTERPERSONALNA OSEĆAJNOST
taktičnost, perceptivnost
SISTEMATIČNOST
disciplnovanost, odgovornost, temeljnost
RADOZNALOST
imaginativnost, radoznalost, kreativni potencijal
PRISTUP UČENJU
orijentisanost na postignuće, vrednovanje obrazovanja

HOGAN DEVELOPMENT SURVEY

THE DARK SIDE

WHAT WILL GET IN YOUR WAY?

11 ljestvica Hoganovog razvojnog inventara mogu zapravo biti prednosti u normalnim okolnostima. Međutim, kada ste umorni, pod pritiskom ili na neki drugi način rastreseni, ovi poremećaji često ometaju učinkovitost i narušavaju kvalitetu poslovnih i osobnih odnosa.

HDS može pomoći u ublažavanju negativnih karakteristika ličnosti koje onemogućuju uspjeh u karijeri, vezama i životu.

RAZDRAŽLJIVOST
promenljivog raspoloženja, taško im ugoditi, emocionalno labilni
SKEPTIČNOST
sumnjičavi, osjetljivi na kritiku, očekuju izdaju
OPREZNOST
averzivni prema riziku, otporni na promjenu, sporo donose odluke
REZERVIRANOST
distancirani, nekomunikativni, nedostatak empatije
TVRDOGLAVOST
otvoreno kooperativni, privatno iritirani i tvrdoglavi
AROGANTNOST
pretjerano samouvjereni, bahati, daju pravo sebi na sve
MANIPULATIVNOST
šarmantni, skloni preuzimanju rizika, tragaju za uzbuđenjima
TEATRALNOST
živopisni, vole pozornost, ometaju
EKSCENTRIČNOST
kreativan, ali razmišlja i djeluje na ekscentrične načine
PERFEKCIONIZAM
pedantni, precizni, teško im je ugoditi, skloni mikromenadžmentu
NESAMOSTALNOST
žele udovoljiti drugima, nerado djeluju protiv stava većine

INVENTAR MOTIVA, VREDNOSTI I PREFERENCIJA

POKRETAČI LIČNOSTI

HOĆE LI TI SE POSAO SVIDETI?

The 10 scales of the Motives, Values, Preferences Inventory identifies ideal jobs, positions, and work environments.

MVPI omogućava Vašoj organizaciji da bude sigurna da su vrednosti novog zaposlenog konzistentne sa vrednostima organizacije. MVPI može takođe pomoći da se dijagnostikuju oblasti kompatibilnosti i konflikta među članovima tima.

Osnovne vrednosti su deo identiteta osobe i sastoje se od ključnih pokretača – to su stvari koje želimo i koje težimo da postignemo.

PRIZNANJE
reaguju na pažnu, odobravanje, pohvalu
MOĆ
želja za uspehom, postignućem, statusom, kontrolom
HEDONIZAM
orijentisanost na zabavu, zadovoljstvo, uživanje
ALTRUIZAM
želja da se pomogne drugima i doprinese društvu
AFILIJACIJA
uživanje i aktivno traženje socijalnih interakcija
TRADICIJA
posvećenost snažnim ličnim ubeđenjima
SIGURNOST
potreba za predvidivošću, strukturom, redom
NOVAC
zainteresovanost za novac, ulaganja, poslovne prilike
ESTETIKA
zainteresovanost za izgled, osećaj i dizajn proizvoda
NAUKA
traženje znanja, istraživanja, tehnologije, podataka

Hogan izveštaji

Hogan Select

General Employability

Jednostavan alat za zapošljavanje koji jnije komplikovan za korišćenje i koji brzo meri koliko je kandidat zapošljiv na osnovu osnovnih zahteva za posao.
Download

Express

Express Report se zasniva na rezultatima kandidata u sedam dimenzija koje utiču na uspeh u radu u okviru sedam kategorija poslova: menadžeri i rukovodioci, profesionalci, tehničari i stručnjaci, operacije i trgovina, prodaja i korisnička podrška, administrativni i službenici, usluge i podrška. Ovaj gotovi izveštaj pruža trenutnu preporuku zasnovanu na rezultatima procene koja će identifikovati svakog kandidata kao visoko, umereno ili nisko sposobnu za otvaranje radnog mesta. Pored toga, izveštaj identifikuje kandidatove snage, oblasti zabrinutosti i stil intervjua. Primer izveštaja:
Download

Basis

Basis Report kombinuje psihološku procenu sa bihejvioralnim intervjuisanjem kako bi se procenio potencijal za zapošljavanje kandidata za posao. Ovaj sveobuhvatni izveštaj pruža bogat opis prilagođavanja kandidata poslu i organizaciji, preporuku za zapošljavanje, kompletan vodič za intervjue o ponašanju i proces donošenja odluke o zapošljavanju – sve informacije potrebne za procenu kandidata i donošenje kvalitetne odluke o zapošljavanju. Primer izveštaja:
Download

Sales Basis

Sales Basis je gotovo rešenje za zapošljavanje profesionalaca prodaje koji ostvaruju velike prihode, a koristi se za širok spektar poslova prodaje u različitim industrijama. Primer izveštaja:
Download

Hogan Lead

Leadership Potential Report

Hogan Potencijal identifikuje liderski potencijal tako što detaljno opisuje inherentne karakteristike ličnosti koje doprinose postizanju ciljeva i želja. Izveštaj o potencijalima predviđa kako drugi opisuju svakodnevni pristup lidera radu i liderstvu, zajedno sa implikacijama na ponašanje i liderstvo, analizom kompetencija i preporukama za razvoj. Primer izveštaja:
Download

Leadership Challenge Report

Hogan Challenge opisuje kako će lideri verovatno tumačiti svet i tretirati podređene dok su pod stresom i pritiskom. Izveštaj o izazovima predviđa ponašanja koja ometaju karijeru koja ometaju sposobnost izgradnje kohezivnog tima sa visokim učinkom. Primer izveštaja:
Download

Leadership Value Report

Hogan Values istražuje osnovne vrednosti i ciljeve koji pokreću ponašanje, težnje i očekivanja lidera od života. Ono što ljudi vrednuju određuje kako će voditi; ovo određuje vrstu okruženja koje će lider stvoriti i vrstu organizacione kulture u kojoj će osoba najbolje raditi. Primer izveštaja:
Download

Coaching Report

Coaching Report je samovođen, sveobuhvatan alat za planiranje razvoja za individualni razvoj liderstva. Izveštaj o obučavanju integriše informacije iz izveštaja o potencijalima, izazovima i vrednostima u proces planiranja u pet koraka. Završavajući ovaj proces, lider proizvodi moćan, lični plan razvoja dizajniran da podstakne profesionalni rast. Primer izveštaja:
Download

Summary Report

Hogan Summary je samostalno vođeno tumačenje individualnih snaga, vrednosti i izazova. Rezime izveštaja je snimak međuljudskih performansi, organizacione usklađenosti i početnica za poboljšanje učinka i promene u ponašanju. Primer izveštaja:
Download

Leader Basis

Leader Basis je standardno rešenje koje identifikuje snage kandidata i potencijalne oblasti slabosti za liderske uloge i daje preporuku za zapošljavanje. Primer izveštaja:
Download

Engaging Leader

Angažovanje zaposlenih je stepen u kome zaposleni misle, osećaju i deluju na način koji predstavlja visok nivo posvećenosti njihovoj organizaciji. Angažovani zaposleni su motivisani da doprinesu 100% svog znanja, veština i sposobnosti kako bi pomogli svojoj organizaciji da uspe.

Hogan Engaging Leader pruža sliku vaših motiva i vrednosti u osnovi i kako oni utiču na vaše ponašanje na poslu. Videćete šta vaš tim misli o radu za vas – i koliko se kao rezultat toga osećaju angažovano. Angažovanje podstiče učinak, tako da što se vaš tim oseća angažovanijim i efikasnijim, to će njegov učinak biti bolji. Smernice za tumačenje su prikazane pored svakog odeljka. Primer izveštaja:

Download

Leader Focus

Liderstvo je složeno i višedimenzionalno. Bez obzira na vašu trenutnu ili željenu ulogu, stalno ostavljate liderske utiske na one oko sebe. Za lidere ili menadžere koji prvi put rade, razumevanje kako njihove karakteristike ličnosti definišu njihov stil rukovođenja može biti teško i ometati njihovu sposobnost da vode. Hoganov izveštaj o fokusu na lidera ima za cilj da pojednostavi i pruži uvid u šest liderskih dimenzija koje utiču na stil i efikasnost liderstva. Primer izveštaja:
Download

Hogan Judgement

Pruža opis stila obrade informacija učesnika, pristupa i stilu donošenja odluka i otvorenosti za fidbek i koučing.

Download

Hogan Develop

Career Report

Career Report opisuje kako će se pojedinac ponašati u različitim poslovnim okolnostima, identifikuje prednosti i nedostatke i uključuje detaljne razvojne savete o tome kako da upravlja svojom karijerom. Ovaj izveštaj sa velikim uticajem tačno identifikuje tendencije ponašanja koje će verovatno uticati na radni učinak. Primer izveštaja:
Download

Manage Report

Manage Report ističe najefikasnije tehnike za upravljanje zaposlenima. Ovaj detaljni izveštaj identifikuje prednosti na kojima treba graditi i nedostatke koji mogu biti izazov. Primer izveštaja:
Download

Compass Report

Compass Report ističe profesionalni značaj osnovnih vrednosti neke osobe i pruža efikasne informacije o planiranju karijere. Ovaj izveštaj zasnovan na vrednostima pojašnjava vrednosti osobe, upoređuje ove vrednosti sa različitim zanimanjima i kulturama i opisuje vrstu ljudi sa kojima će se osoba osećati prijatno da radi i živi. Primer izveštaja:
Download

Insights Series

Insight serija pruža organizacijama naučno potvrđene informacije o snagama pojedinca, rizicima u pogledu performansi i osnovnim vrednostima. Korišćena kao alatka za povratne informacije za odabir ili razvoj, set lako razumljivih izveštaja daje menadžerima u razvoju i srednjem nivou samosvest potrebnu za efikasan rad. Primeri izveštaja:

 

High Potential

Hogan High Potential Talent Solution fokusiran je na razvoj kako bi opremio populaciju talentiranih s visokim potencijalom organizacije da postanu budući lideri. Potencijal za šta? Potencijal za izgradnju i vođenje timova koji mogu dosledno nadmašiti konkurenciju. Neki ljudi za koje se čini da imaju liderski potencijal često nisu efikasni lideri; nasuprot tome, mnogi efektivni zaposleni su zanemareni za unapređenje jer se ne samopromovišu dovoljno da bi bili primećeni. Hoganov model visokog potencijala meri tri dimenzije liderskog potencijala, ističući pojedinačne snage i rangirane oblasti razvoja na koja se može delovati. Namera je odrediti prioritetna područja na koja treba usmeriti fokus i pažnju, što rezultira maksimiziranjem liderskog potencijala. Primer izveštaja:
Download

EQ

Hogan EQ procenjuje emocionalnu inteligenciju, sposobnost da identifikujete i upravljate sopstvenim i tuđim emocijama. Ljudske veštine određuju uspeh, a pojedinci koji nemaju sposobnost da izgrade efikasne odnose su predodređeni na neuspeh – bez obzira koliko su pametni ili talentovani. Lako razumljiv EQ izveštaj daje ukupan rezultat, kao i rezultate i povratne informacije za šest emocionalnih kompetencija. Izveštaj takođe uključuje rezime verovatnog ponašanja, ocene za i protiv, i tačke diskusije. Primer izveštaja:
Download

Team Report

Hogan team je dizajniran da pomogne članovima tima da steknu holističko, osobno razumevanje snaga, slabosti i kulture tima kako bi razumeli da ličnosti i motivatori članova mogu da podrže ili ometaju efikasnost tima u svetlu karaktera tima, poslovanja, konteksta i ciljeva. Izveštaj se oslanja na procenu ličnosti kako bi pomogao timovima da identifikuju i razumeju tri unutrašnje dinamike: snage i slabosti, potencijalne linije loma, kao i kulturu i zajedničke vrednosti. Primer izveštaja:
Download

Neki od naših klijenata koji koriste Hogan Assessment

Koristimo Hoganov inventar ličnosti, Hoganov razvojni inventar i Inventar motiva, vrednosti i preferencija da podržimo naše odluke, jer verujemo da su Hogan testovi validni i pouzdani alati koji nam pomažu da smanjimo troškove i učinimo procese zapošljavanja i razvoja efikasnijim i brzim.

Tesco

Delhaize Srbija koristi alate Hogan Assessment Systems u svakodnevnoj HR praksi u svrhu selekcije i razvoja zaposlenih, jer je to skup psihometrijskih alata koji su pre svega veoma prediktivni i korisni.

Delhaize Group

Jedinstven pristup konsultantskog tima, prilagođavanje procesa testiranja i korišćenje Hogan testova i izveštaja su zaista ostavili veliki utisak na nas i rezultirali usvajanjem efikasnih praksi zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa.

T-Mobile

Verujemo da su Hogan testovi korisni, validni i pouzdani alati. Uz pomoć ovih izveštaja poboljšaćemo naše sisteme i procese ljudskih resursa. Cenimo psihometrijsku pozadinu Hoganovih metoda i koristimo ove testove u izboru novih zaposlenih ili razvoju našeg osoblja.

Sanofi