Liderska akademija

Pokrenite liderstvo!

Otkrijte kako da pobojšate svoje liderske sposobnosti!

Liderska akademija
Slogan

Hogan

Sertfikacioni trening

Radionica omogućava polaznicima da interpretiraju rezultate Hogan procene u projektima selekcije i razvoja, i mogu naučiti kako ličnost predviđa učinak

Sertifikujte se!
Slogan

Otkrijte što nas inspirira!

Hogan

Certifikacijski trening

Radionica omogućuje sudionicima tumačenje rezultata Hoganovih procjena u selekcijskim i razvojnim projektima te može naučiti kako osobnost predviđa učinak.

Certificirajte se!
AC & DC

Assessment Center

Dobro planiran i organiziran Centar za procjenu otkrit će prave kompetencije kandidata. Naša metodologija i proces planiranja osmišljeni su tako da služe potrebama naših klijenata.

Otkrijte više